31 Ağustos 2008 Pazar

ÇANDARLI ARİF

USUMİ MARKETİN EN GENÇ ELEMANLARI-ÇANAKKALE

BERKAY COŞKUN

MERVE ÜREK

USUMİ MARKET
USUMİ MARKET "KARARGÂH"

EZEL USUMİ

28 Ağustos 2008 Perşembe

ÇAN DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 1. GÜN İZLENİMLERİ

ÇAN DEĞERLERİ SEMPOZYUMU
28-29 Ağustos
Yer: Çan Meslek Yüksek Okulu Amfisi
28 Ağustos
14.30-15.30 [Açılış Konuşmaları

16.00-18.00

Prof. Dr. Ahmet GONUZ (Çan MYO Müdürü) Ali SARIBAŞ (Çan Belediye Başkanı) Ahmet ÜMİT (Çan Kaymakamı) Prof. Dr. Ali AKDEMİR (ÇOMÜ Rektörü) Orhan KIRLI (Çanakkale Valisi)
Şiir Dinletisi: Nurduran DUMAN
Açılış Paneli: Çan Değerlerine Genel Bakış
Sergi Açılışı: Karma Seramik ve Resim Sergisi
1. Oturum

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜLER
Ahmet GÖNÜZ, İdil ELVER
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek Okulu
Öğrencilerinin Çan Ekonomisine Katkıları
Mustafa BAL
Biga Yarımadası Madencilik Sektöründe Çan İlçesinin önemi
Turgay MALERİ (Gate-Elektronik Yön. Kurulu Başkanı)
Bir Girişimcilik Öyküsü
Telat KOÇ
Çan İlçesi Arazi Kullanım Potansiyeli
Halide OKUMUŞ, Hürriyet DEMİRHAN
Seramik Sektöründe Çan ilçesinin Önemi
Bilal KARAASLAN, Mehmet GÜCÜYETMEZ, Yakup
KILIÇARSLAN, Kezban KANMAZ
Çanakkale İli Çan İlçesi Telekomünikasyon Altyapısı Problemlerinin
İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
Hasan KILIÇGÜN
Antioksidan Bitkilerin Ülke Ekonomisine Katkısı ve Çanakkale
Yöresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Tıbbi Değerleri İle Kullanım Alanları
Üzerine Gözlemler

19.00

Akşam Yemeği

29 Ağustos

10.00-12.00

2. Oturum

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARALI
Ayşe GÜLER
Değer ve Değerli olma Ölçüleri Bağlamında Çan İlçesi
Ahmet GÖNÜZ, B. D. YAĞAN, Kaan HÜRKAN, Seda ATAŞ,
Ercan DÖVER
Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Bazı Bitkisel Değerleri
Ahmet GÖNÜZ, İhsan TUNÇ, Kaan HÜRKAN
Çan Yöresi Orman Ağaçlarının Ekonomik Potansiyeli Üzerine Bir
Araştırma ' .
İsmet UYSAL, Nehir AVCIOĞLU, Ersin KARABACAK
Çan ilçesinin Köylerinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler
Necmettin GÜLER, Ahmet GÖNÜZ, Kaan HÜRKAN, Ercan
DÖVER
Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae
Taksonları Üzerine Gözlemler
Ara Öğle Yemeği
3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet GONUZ
Yakup Kılıçarslan, Mehmet KARALI, Ertuğrul KANMAZ,, Mehmet GÜCÜYETMEZ
Kalorifer Yakıtlarının Hava Kirliliği Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin
İrdelenmesi
Hasan Göksel ÖZDİLEK
Türkiye Linyitleri arasında Çan Linyitlerinin Çevresel Açıdan
İrdelenmesi ve Hava Kirliliğine Katkısı üzerine bir ön değerlendirme
Mehmet KARALI, Yakup KILIÇARSLAN, Mehmet Gücüyetmez,
Ertuğrul KANMAZ
Hava Kirliliğine Neden Olan Baca Atıklarının Filtrelenme Yöntemlerinin
İncelenmesi
Mehmet Gücüyetmez, Mehmet KARALI, Yakup KILIÇARSLAN,
Ertuğrul KANMAZ
Güneş Enerjisinin Kullanımının Çan Yöresine Katkılarının İncelenmesi
Kezban KANMAZ, Ertuğrul KANMAZ, Mehmet KARALI
Çan Yöresindeki Jeotermal Potansiyelinin Kullanılabilirliğinin
İncelenmesi
Ertuğrul KANMAZ, Mehmet KARALI, Yakup KILIÇARSLAN,
Mehmet GÜCÜYETMEZ
Çan Yöresindeki Rüzgar Potansiyelinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Ara
16.30-18.30 4. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Göksel OZDILEK
Remzi Y. KINCAL, Selçuk UYGUN, Gürkan ERGEN
Çan'da Eğitim Beklentilerine Yönelik Değerler
Serkan ABALI
Çan Yöresi İçin İleri Teknoloji Seramiklerinin Önemi
Ertan KÜÇÜKEFE
Çan İlçesi'nin Arkeolojik Geçmişi Üzerine Gözlemler
Muhammet ERAT
Çanakkale Savaşları ve Bu Savaşlarda Şehit Olan Canlılar
Hamdi GÜLEÇ
Çan'da Sosyal Yapı ve Sözlü Halk Edebiyatı Ürünleri
Ahmet GÖNÜZ, Aslı AKSOY, Çiğdem KELEŞ
Çanakkale İli Çan İlçesi'nde El Sanatlarının Sürdürülebilirliğinin
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma


İDİL ELVER

PANELİSTLER

İDİL ELVER ŞÜKRAN TEYZESİNİN ELİNİ ÖPÜYOR


TURGAY MALERİ ÇANLIDOSTLARININ HERZAMAN YANINDA

ÇAN Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet GÖNÜZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Milletvekilimiz Müjdat KUŞKU


Çan Kaymakamı Hasan Gözen