24 Temmuz 2008 Perşembe

ÇANAKKALE SERAMİK NOSTALJİ ALBÜM

29 EKİM 1965 CUMHURİYET BAYRAMI
1957 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile temelleri atılan Kale Grubu, Türkiye'de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük etmiş, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi haline gelmiştir. Zaman içerisinde makine ve parça imalatı, savunma, kimya, elektrik malzemeleri, enerji, bilişim, nakliye, turizm ve gıda sektörlerinde yatırımlar yaparak büyüyen Kale Grubu, General Electric, Siemens, Roca gibi uluslar arası şirketlerle ortaklıklar kurarak bir dünya şirketi olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bilgi çağı ile geleceği tarif etmeye başlayan dünyada söz sahibi olabilmek için enerji, bilişim ve robotik otomasyon alanlarında şirketler kurarak geleceğe yatırım yapmıştır.Kale Grubu kuruluşlarının temeli 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları ile atıldı. Türkiye'de karo seramik sektörünün kurulmasına öncülük eden Kale Grubu, 1972 yılında kurulan Kalebodur Seramik Sanayi ile liderliğini sürdürmüş, zaman içinde yapılan yatırımlarla tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik üreticisi konumuna gelmiştir. Kale Grubu, Seramik Sağlık Gereçleri yatırımları ile ürün gamını genişleterek, ıslak mekanlarda komple çözümler sunmaktadır,
Kale Grubu'nun seramik şirketlerine hammadde ve ara madde üretmek üzere kurulan Kalemaden ve Kalefrit, bugün kendi alanlarında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üreticileri arasındadır.

1982
Türkiye'de ilk dış cephe sıvası üreten Kaleterasit ve ilk seramik yapıştırıcısı üreticisi olan Kalekim'le daha da büyüyen Kale Grubu, inşaat sektöründe pek çoğu aynı zamanda ürün adı haline gelen Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kaleterasit, Kalekim ve RocaKale gibi markalar yaratmıştır.
Kale Grubu'nun sanayileşme felsefesinin temelini oluşturan yatırım malı üretme faaliyet' 19601ı yıllarda Kalekalıp Makine ve Kalıp San. A.Ş.'nin kurulması ile gerçekleşmiştir. Kalıp ve makine parça üretimi ile başlayan Kalekalıp, bugün savunma sanayisinde sistem imal edebilen, Türkiye'nin lider kuruluşlarından biri olurken, dünyada General Electric Uçak Motorları Grubu, British Aerospace, Lockheed Martin gibi savunma ve havacılık sektörü devlerinin altyapımcısı haline gelmiştir. Kalekalıp, diğer bir üretimi olan gaz sayaçlar konusunda Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlannı sürdürerek Kale Grubu'nu bu alanda da dünya liderleri arasına sokmayı hedeflemektedir.


1977
Çağdaş teknolojiyi her adımında takip eder Kale Grubu, Türkiye'nin ilk ağır sanayi robotu tasarımı ve üretimi yapan Altınay ile 2001 yılında ortak olarak, yeni ismi Kale Altınay olan bu şirket ile yeni teknolojiler alanında geleceğe yatırım yapmıştır.
Son yıllarda bilişim alanında da atılım yapan Kale Grubu, Kaledata bünyesinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı geliştirmiş ve bunu Türk sanayi şirketlerine uygulamaya başlamıştır.
Kale Grubu'nun uluslararası şirketlerle teknik işbirliği 1950'li yıllarda başlamış, zaman içerisinde gelişmiş, Siemens, Roca, General Electric gibi her biri kendi alanında lider dünya şirketleri ile ortaklıklar kurarak, dünya şirketi olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

1980
Kale Grubu 1962 yılında, seramik ihracatı ile başlattığı ihracat hamlesini sürdürerek, bugün üretim yaptığı belli başlı sektörlerdeki ürünleriyle dünyanın 5 kıtasında 60 ülkeye ihracat yapar duruma gelmiştir.
1973
Kale Grubu, bugün her biri kendi alanlarında lider 25 şirkete ulaşmış, altı bini aşkın çalışanı, Türk ekonomisine sağladığı milyarlarca dolar katma değerle Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları arasındaki yerini almıştır.
1971
1967
Bazı kavramlar vardır, sadece insanların zihninde değil, ülkelerin tarihinde iz bırakır. Bazı insanlar vardır, sadece kendilerinin değil toplumların geleceğini yönlendirir. Bazı kurumlar vardır, sadece çalışanlarının ve ortaklarının değil, toplumun kaderini değiştirir. Ve o kurumların adı, ülkeleriyle özdeşleşir.

1965
Kale Grubu, yarım asırdan bu yana sanayici kimliği ile topluma hizmet ederken, sosyal sorumluluklarının bilincinde olmuştur. Topluma hizmet konusunda, kurucusu ibrahim Bodur'un ilke ve görüşlerini benimseyen Kale Grubu, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kültür, sanat, bilim ve spor konularında topluma her zaman katkıda bulunmuş, bu katkılarını sürekli hale getirmek üzere Dr. ibrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurmuştur. Kale Grubu, doğa ve ekolojik çevreye karşı sorumluluklarını da dünya standartlarında yerine getirmektedir.
1971
1970
27 TEMMUZ 1984
20'nci Yıl Konuşmasından...
İdare Meclisi Reisi Kurucu
ve Murahhas Aza
İBRAHİM BODUR

Çok şükür sağlık, sıhhat, başarı ve huzur içinde Kale Ailesinin ana kuruluşu olan Çanakkale Seramik Fabrikalarımızın kuruluşunun 20'nci yılını idrak ediyoruz...

Aziz Kardeşlerim, ilk harcı temele koyduğumuz 27 Temmuz 1957 gününden bugüne tam 20 yıl geçti. Bu süre içinde ebedi yolculuğa çıkanlar, saflarımızdan ayrılanlar oldu. Bizler, çok şükür, 20 yıl gibi uzun bir süreyi, acı ve tatlı günleriyle geride bırakarak başarıyla bugüne ulaştık.

Bir çocuğun büyütülüp, hayırlı evlât olarak yetiştirilmesinin ne güç bir iş olduğunu bilirsiniz. Bugün hep birlikte sevinç ve neşeyle 20'nci yaş gününü kutladığımız bu evlâdımızın doğması, büyütülmesi, bu günkü haliyle tüm mensuplarına ve cennet vatanımıza faydalı bir duruma getirilmesi kolay olmamıştır.

Doğma ve yaşama mücadelemezin, gayri müsait şartlar içinde başladığını ve nasıl imkânsızlıklar içinde yıllarca devam ettiğini hatırlarsak, bu neticenin ne fedakârlıklarla elde edildiğini, az veya çok hizmeti geçenlere neden böylesine bir gurur verdiğini çok daha iyi anlamış oluruz. Bu itibarla saflarunızda hizmet veren eski mensuplarımız, geçmişi unutarak bugünün sevinci ve rehaveti içinde çalışmalarını yavaşlatıp gayretlerini esirgememeliler ve ilk yılların şuur ve heyecanını aynen muhafaza ederek, yeni katılan kardeşlerimize örnek olmalıdırlar.27 TEMMUZ 1980
Türkiye'nin ilk seramik karo üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 1957 yılında, ilk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise 1972 yılında kuruldu. Çanakkale Seramik, duvar karosunda kalitenin adı olurken, Kalebodur ise ürüne adını verdi. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş ve Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 2000 yılında "Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş" ismiyle tek çatı altında birleştiler.
KALEBODUR'DA AÇILIŞ 1982
Çanakkale Seramik ve Kalebodur markaları ile üretimini sürdüren Kaleseramik 67 milyon metrekare/yıllık üretim kapasitesi ile tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur.
Toplam Çan'da 1.250.000 metrekare açık alan ve 650.000 metrekare kapalı alanda kurulu 50 fabrikada üretimini sürdüren Kaleseramik, 27,5 milyon metrekare/yıl duvar karosu, 32 milyon metrekare yer karosu ve 6,5 milyon metrekare granit seramiğin yanı sıra, 15.000 ton izolatör, 40.000 ton frit üretimi kapasitesine sahiptir. Yozgat' ta 562.000 metrekare açık alan ve 24.000 metrekare kapalı alanda kurulu fabrika 2007 yılı Haziran ayında üretime başlamış olup, 3,6 milyon metrekare/yıl yer karosu üretimi kapasitesine sahiptir.


SERAMİ FABRİKASI 1972
50 değişik ebatta 1900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2200 çeşit duvar karosu üreten Kaleseramik, her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.
SERAMİK BAYRAMI 20.YIL AFİŞİ
Kaleseramik ve Çevre
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarına ek olarak, TS EN ISO 14001:2005 standardının şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi uygulanmaktadır.
Kaleseramik'in üretim ve hizmet prosesleri sonucunda oluşan tüm atıkları yürürlükteki yasal şartlara uygun olarak yönetilmektedir.
Oluşan proses ve evsel atık su, Çan ve Semedeli'de bulunan iki ayrı arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Yapılan arıtma işlemi ile atık su, bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçtikten sonra, ilgili yasal şartlara uygun olarak çevreye verilmektedir.
27 TEMMUZ 1967
Kaleseramik üst yönetimi, çevre konusundaki duyarlılığını, belirlediği ve ilgili tüm taraflara duyurduğu politika ile ortaya koymuştur:
Kaleseramik Politikası:
insan uygarlığının yeşerdiği topraklarda, bu toprakları kullanarak üretim yapan Kaleseramik Üst Yönetimi;
• Değişen müşteri istek ve zevklerini zamanında belirlemeyi,
• Pazara müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmayı,
• Teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
• Ürünlerin ulusal ve uluslararası resmi standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara asgari sahip olmasını,
• Yatırım planlarından mevcut üretim tesislerine ve üretimden taşımaya kadar, her aşamada, çevreyi korumayı ve kirliliği önlemeyi,
• Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
• Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve gereken tedbirleri almayı,
• Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
• Gerekli olan kaynakları tedarik etmeyi,
• Tüm çalışanları desteklemeyi ve katılımlarını sağlamayı,
• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini
taahhüt eder.


9.CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN
50 YILLIK KALE GRUBU DEĞERLENDİRMESİ

Sayın ibrahim Bodur'u 1950'li yıllardan beri tanırım. Sanayici olarak, genç bir sanayici olarak ve başarılı, iddialı, isim yapmış bir sanayici olarak tanırım. Kendisi 1955 yılında Kale Grubu'nu kurmaya kalkmıştır. Daha doğrusu Kale Grubu'nu değil de Çanakkale Seramik'i kurmaya kalkmıştır. 1950'li yıllarında rahmetli Menderes Çanakkale Seramik'in satıcısı, Zorlu Çanakkale milletvekiliydi, onlar o tesisin temelini atmışlardır. Ve 1966'ya geldiğimiz zaman dokuz yıllık geçmişi olarak seramik tesisiyle Türkiye karşı karşıya... Ben Türkiye'de kim ne yapıyorsa hep arkasında oldum, teşvik ettim. Nitekim 1966'da Çanakkale Seramik'in kuruluşunun dokuzuncu yıl dönümünde Başbakan olarak Çan'a gittim. Ve Çan'da Çanakkale Seramik Bayramına katıldım. Bundan sonraki yıllarda yani doksanlı yıllarda bilhassa 92'den itibaren Çanakkale Seramik Bayramlarına Başbakan olarak gittim, daha sonra Cumhurbaşkanı olarak katıldım. 92'den 2006'ya kadar olan süre içerisinde on dört defa bayramına katılmışım; sadece iki defa katılamamışım.
24 şirketten bitişik, Kale Grubu aslında Türkiye'de başarının hikâyesidir. Bence Sayın İbrahim Bodur'u Türkiye iyi tanımalıdır. Sayın ibrahim Bodur'un yaptıkları çok önemli, 5000 kişiye iş veriyor, milyarlarca lira vergi veriyor, milyarlarca lira sigorta veriyor, milyarlarca dolarlık ihracat yapıyor. Ve dünyanın her pazarında Kale mamulleri her çeşit mamuller var, marka olmuş mamuller var. Bu bir büyük başarıdır. Bence bu başarının anlatılması lazım.
Ben uzun zamandan beri Sayın Bodur'u teşvik ediyorum. Sen bir hayat serüvenini, hayat hikâyeni bir yaz. Kendin için değil, kendini tanıtmak için değil, seni bu ülkenin iş adamı tanımalı, seni bu ülkenin girişimcisi tanımalı. Öyle bir çağa geldik ki bu çağ girişimci çağıdır. Sen ne ile başladın 1955'de, 1928 doğumlu Sayın Bodur, 27 yaşında şirket kuruyor. 29 yaşında yani 1957'de bu Çanakkale Seramik'i kuruyor. Gençler için çok önemli bir olay. Ve bunun arkasından bugün 78 yaşına geliyor. 78 yaşına geldiği zaman arkasında 24 şirketten müteşekkil büyük devasa bir holding var. Şimdi bu başarı hikâyesinin içinde bir sebep olması gerekiyor. Bunun arkasında bir dev adam var. O Sayın ibrahim Bodur'dur. Çok yakından tanımak imkânım olmuştur. Dostumdur, arkadaşımdır. Türkiye'ye yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisini hep sevdim, severim. Sevilecek de bir adamdır.
Bence Sayın Bodur'un başarısının arkasında şunlar var: Girişimci ruhu, teşebbüs gücü, cesareti ve risk alabilmesi, ileri görüşlü olması. İlerisi için iyi değerlendirmeler yapabilmesi ve işini bu değerlendirmelere göre ayarlayabilmesi, işinin çok iyi takipçisi olması. Bunu altını çizerek söylüyorum, işini değişik müdürlerine, değişik kimselere havale etmiştir. Fakat müthiş bir takipçilik, koyu bir takipçilik ruhu vardır. Elit kadrolar kurmakta başarılıdır. Çok güzel kadrolar kurar, bu kadroları gayet dikkatle takip eder ve bu kadroların başarısı için gayret sarf eder. Modernizasyonu, en son teknolojiye açıktır, yalnız açık değil heveslidir de. Ve bir de size şunu söylemek istiyorum. 1990'lı yılların başında globalizasyon başladı, dünya rekabeti başladı. Dünya rekabetine geldiğimiz zaman ileriyi gördü. Görmese bugün Kale Grubu diye bir grup olmazdı.
Ve her sene gittiğim bu seramik bayramında bir şeyi görürüm. Orada çalışanlar, her kademede çalışanlar; işçiler, beyaz yakalılar, ustalar, mühendisler hepsi beraber, emekliler ondan sonra onların aileleri, çocukları resmigeçit yaparlar. Bandoları falan vardır. Geçerler. Ve onların yüzüne bakarım. Sayın ibrahim Bodur bilmiyorum Türkiye'de ve dünyada kaç tane böyle olay var, muhakkak vardır. Ama bu çok önemli bir olay o tesiste çalışanların hepsini çalıştığı süre içerisinde, çalıştığı çalışmayı bıraktıktan sonra, emekli olduktan sonra hepsini o tesislerin sahibi yapmıştır. Sanki o tesislerin sahibi o insanlardır. Öylesine işlerini kucaklamışlardır. Bir kısmı ufak tefek miktarlarda ortak da olmuştur. Bunun olasılığı aşağı yukarı 1200 ortaklı bir anonim şirkettir, işçisi de ortaktır ustası da ortaktır mühendisi de ortaktır. Yani meydana getirdiği eser hem kendi eserdir, hem de orada çalışanlarının eseridir. Bunun altını çiziyorum. Bu çok kutlanılacak bir olay.
Eğitim severdir. Okul açmıştır. Birçok okulları vardır. Ve Çanakkale Üniversitesine de yardım etmeye devam ediyor. Yalnız Çanakkale'de değil Türkiye'nin çeşitli yerlerinde... Hayırseverdir, eğitim severliğinin dışında başka hayırseverlikleri vardır. Meslek kuruluşlarında -biraz evvel ifade ettim- çok önemli görevler almıştır, istanbul Sanayi Odası'nın kuruluşunda vardır. Daha sonraki yıllarda istanbul Sanayi Odası'nın otuz seneye yaklaşan bir süre yönetim kurulunda vardır, başkanlığında vardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin üyeliğinde vardır. Sonra Türkiye'de kurulmuş pek çok meslek kuruluşunda vardır, iktisadi Kalkınma Vakfı'ndar tutun birçok şeye kadar ve dışarıda kurulmuş bir takım Türkiye ile dışarısı arasındaki meslek kuruluşunda vardır. Ve kendisi bir uygar insandr. Tavırları, her şeyi uygardır. Çağdaş insandır. Manevi ve milli değerlere, Atatürk milliyetçiliğine, demokratik Cumhuriyete çok içten bağlıdır. Yani gerçekten bir Cumhuryet adamıdır. Çok başarılı olmasının içerisinde bunlar var. Ve kendisine tabii ki üstün hizmet nişanı verirken bütün bunları düşünmüşüzdür. Pek çok üniversite de doktorası vardır. Üniversitelere gider gençlere konuşmalar yaparlar. Ve böylesine özellikleri olan bir kişinin başarı hikâyesidir, Kale Grubu ve Çanakkale Seramik.
Sayın ibrahim Bodur'a diğer sanayicilere sadece ona değil birçok sanayiciye üstün devlet madalyası fikri Mesut ve benim fikrimdir. Ve üstün devlet madalyasının kökünde yatan şey Türkiye'yi çağdaş Türkiye yapma büyük Atatürk'ün hedeflerinden birisidir. Çağdaş Türkiye yapma, kalkınmış Türkiye yapma zengin Türkiye yapma için sanayileştirme istikametinde teşvik etmeye dayanır. Onun için verdik.
...Kendisini takdir ediyorum. Ülkemize büyük hizmetler yapmıştır. Ve pek çok kişiye ekmek veren bir tesisi kurmuş ve devam ettirmektedir. Başarıları daim olsun...21 Temmuz 2008 Pazartesi

20 Temmuz 2008 Pazar

ÇAN BELEDİYESİ OTOBÜS DURAĞI


"ALT YAZI"YI SİZ YAZIN...YORUM BIRAKIN...

15 Temmuz 2008 Salı

NEVZAT DEMİR...GOCA USTA.

Usta'ya başarısının sırrını
sormuşlar.İki kelime demiş:

-Doğru kararlar.

Hepimizden farklı olarak,sürekli
doğru kararları nasıl alabildiğini
sormuşlar

Tek kelime demiş:
-Tecrübe.

İyi de kardeşim bu tecrübe denen
şeyin sırrı neymiş? Usta deriiin bir
iç geçirmiş ve şöyle demiş:

-Yanlış kararlar!

10 Temmuz 2008 Perşembe

KAPTAN ALİ....ALİRIZA ULUSOYÇan'da yaşayanlardan eski fotoğrafları istediğimde vermek istemiyorlardı.Ancak tozlu raflarda sandıkların en altlarında,çek-yatların köşelerinde gene de saklanan,"atılamıyan ve bakılamayan albümleri" aramak bulmak zor geliyordu...

Fakat zamanla albümler akmaya başladı.Çan'da yaşamış ve bu dünyadan göç etmiş kişilerin bir kısmını tabii tanıyordum.Tanıyamadıklarımı da etrafımdaki benden yaşlılarla tanımaya başladım.

İlk hatırladığım nufus sayımı "Kocabaş Köprü"sünün önündeki,tabeladaki Nufus 1100'dü...

Çanda ilk albümü rahmetli Ali Tümer verdi.Günışığına çıkarmam için.Tam bir arşivdi rahmetli Ali Amcanın albümleri...
Aradan nerdeyse iki yıla yakın zaman geçmişti.Son aldığım albüm gene bir "Ali"'den geldi."Kaptan Ali"...

Çan'a ait resimler vardı...Ama Kaptan Ali abinin fotoğrafları,benimde ucundan kenarından şahit olduğum günleri anımsattı...
Hiç düşünmediğim birşey çıktı ortaya...Seçtiğim resimlerle "Kaptan Ali'nin Hayatı"...
Yayınlayıp yayınlamamakta tereddüt ettim...Aslında "KAPTAN"bir çoğumuz gibi Çan'a malolmuş bir kişilikti...

İlk olarak onun resimleriyle bir "Hayat akışı" yaparak sitemde yer alması ve bundan sonra da böyle şahsiyetleri sizlere hatırlatmak...

Affına sığınarak habersizce yayınlamaya karar verdim.
Biliyorum,o alçakgönüllüğünle:
-Ne gerek var.
Diyecek...


"Ömrün ilk yarısı ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı ilk yarısının hasretiyle geçer."

SHERMANÇANLIDOSTLARININ KAPTAN ALİ'Sİ

1970'Lİ YILLARDAN BERİ SAHNELERDE,DÜĞÜNLERDE,BAYRAMLAR DA, EN GÜZEL GÜNLERİMİZDE,
Soldan Sağa;
Bülent,Zafer,Rıza TÜR(rahmetli)Mustafa,Faik,Necdet,Temel.
Oturanlar;Mehmet,Miço Süleyman(rahmetli),Kaptan ALİ,Şerafettin,Erdal,Tuğrul
LİSE YILLARINDAN BERİ SAHALARDA,

Soldan Sağa;
Yücel,...,Miço Süleyman,...,Enver,...,Rutil,Temel
Oturanlar;Şükrü Kot,İsmail Kayhan,KAPTAN ALİ,ender,Orhan,..,

ÇAN SPOR'UN UNUTULMAZ
"KAPTAN"I

YÜKSEK OKUL'DA ÇANAKKALE'DE
ÇAN SPOR'A RAKİP "KARTAL SPOR" DA..
Soldan Sağa;
Faik,Orhan,Mustafa,Mesut,Yusuf,Kaleci TURGUT,Bülent,Hasan
Oturanlar;Zafer,Talip,Şerafettin,KAPTAN ALİ,Sami Kırmış.

FOLKLORDA ONUNLA GÜZELDİ...
Ayaktakiler;Halil KARADENİZ,Fikret AKKURT,ALİRIZA ULUSOY,Muammer ERGİN,Aptullah KURTİŞ,Mustafa ÇEKMECE...Önde oturan ,CEMİL AMCA...
"KARA ELMASLAR"GRUBU ÇAN DÜĞÜNLERİNİN 1 NUMARASIYDI...
ÇANAKKALE SERAMİK'TE DE O VARDI...
LİSE'DE DE...


SERAMİK'TE FOLKLOR EKİBİNDEYDİ...
Halil KARADENİZ,ALİRIZA ULUSOY,Aptullah KURTİŞ,Mustafa CEKMECE


ALÇAK GÖNÜLLÜ,SEVECEN...
SOSYAL VE,
ÖĞRETMENLERİNİN GÖZ BEBEĞİYDİ...
CEVAT CAN VE SADETTİN BEY İLE ALİRIZA ULUSOY...
"KARA ELMASLAR"IN İLK ELEMANLARI:
Metin KUŞ,(Goca Usta)Nevzat Demir,ALİRIZA ULUSOY,Aptullah KURTİŞ,Halil KARADENİZ,
OTURANLAR;Karakocalı İsmail Usta,Kavalcı Muammer Ergin...

ÇAN LİSESİ ÖĞRETMENLERİ İLE...
Hasan Çalık,Mehmet İÇER,ALİRIZA ULUSOY,Cengiz ŞİMŞEK...
ERZİNCAN'DA VATANİ GÖREVİNİ YAPTI.

Ayaktakiler;
Zafer,Faik,Rıza,Bülent
AliRıza ULUSOY,...,Mehmet GÜNGÖR,M.Ali TÜMER,Mehmet GEZER
DELİKANLILAR...
Faik ENCÜR,ALİRIZA ULUSOY,Muzaffer DAMAR,(MİÇO)Süleyman EGE
Müjdat KUŞKU(Milletvekili),Süleyman EGE,ALİ RIZA ULUSOY,Mustafa SALKIM,
Mehmet GÜNGÖR,Necdet MEŞE ve Şemsettin ÖZCAN...
MEHMET ULUSOY
BABASINI HER ZAMAN ANDI...
"KENT MÜZİK EVİN"DE DİSKJOKEYDİ...
GENÇ YAŞTA ALDI SAZI ELİNE...
ARKADAŞLARINI HİÇ UNUTMADI...
BUGÜN O ÇOK MUTLU...
ÇOK SEVDİĞİ EŞİ,
BİR KIZI ,
BİR OĞLU
VE
ONUR DUYARAK
YAŞADIĞI
ÇAN'I...
TÜM ÇANLIDOSTLARIN KAPTANI O...
İYİ Kİ VARSIN KAPTAN...